OPSG Brands

Yaki Nori 'Gold(half)'

Item: 52111Pack: 10/100shHeight: inchWeight: ib/csLength: inchPer layer: csWidth: inchPer pallet: cs Brand: Fukuichi

Yaki Nori 'Blue (Half)'

Item: 52151Pack: 10/100sh/8Height: inchWeight: ib/csLength: inchPer layer: csWidth: inchPer pallet: cs Brand: Fukuichi

Yaki Nori 'Green (Half)'

Item: 52171Pack: 10/50(100)Height: inchWeight: ib/csLength: inchPer layer: csWidth: inchPer pallet: cs Brand: Fukuichi

Wasabi Ko Fukuichi

Item: 53001Pack: 2.2lb/BG Height: inchWeight: ib/csLength: inchPer layer: csWidth: inchPer pallet: cs Brand: Fukuichi